วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

      โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านโรคจิตเวชสารเสพติด ระดับประเทศ