Category: ประมวลภาพกิจกรรม

0 597 views

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน  รับวันสงกรานต์ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 เมษายน 2561

0 721 views

กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560

งานกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ           Depression Let’s Talk :ซึมเศร้า…เราคุยกันได้ โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม และในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

0 1,133 views

อธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่นครพนมเช็คความพร้อมศูนย์ ยกระดับบริการและสร้างเครือข่ายสปป.ลาวร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 7 กันยายน 2560 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีนายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมประชุมกับแพทย์หญิงพาสุก คำมนีทอง รองสาธารณสุขแขวงคำม่วน นายแพทย์แสงทอง  เสิมลัมวันรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงคำม่วน และคณะ  เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือตามกฎหมายการสาธารณสุขระหว่างประเทศ   (International Health Regulation : IHR) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้สามารถดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตได้อย่างครบวงจร ทั้งการให้ยาและการฟื้นฟู...