Category: ข่าวสมัครงาน

0 58 views

17 ก.พ. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

0 435 views

30 ม.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

0 629 views

30 ม.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

0 143 views

4 ธ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ ๑ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน ๓ ราย ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 272 views

13 พ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการรับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป