Category: ข่าวสมัครงาน

0 280 views

11 ธ.ค. 2561 : ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

0 213 views

6 ธ.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะและลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง