Category: ข่าวสมัครงาน

0 157 views

6 ธ.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะและลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

0 188 views

29 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ