Category: ข่าวสมัครงาน

0 40 views

14 กย. 61 : ประกาศขยายวัน เวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

   

0 62 views

31ส.ค.2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก   จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 273 views

30 ส.ค.2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างขั่วคราวด้วยเงินบำรุงนอกงบประมาณ จำนวน ๑ ตำแหน่ง๓ อัตรา ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 205 views

27 ส.ค. 2561 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

   

0 72 views

20 สิงหาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่งพนักงานบริการ

0 81 views

10 ส.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และ นักจัดการงานทั่วไป