Category: ข่าวสมัครงาน

0 297 views

17 มิ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

0 228 views

12 มิ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการรับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

0 262 views

5 มิ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

0 978 views

14 พ.ค. 2562 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

0 252 views

4 เม.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการรับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้