15 กันยายน 2560 : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply