30 ม.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

You may also like...

Leave a Reply