12 มิ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการรับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply