21 ม.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply