16 ม.ค.2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการรับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply