12 พ.ย. 2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ