เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด)