11 ต.ค. 2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply