ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...

Leave a Reply