20 สิงหาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply