ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...

Leave a Reply