30 พฤศจิกายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินบำรุงนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

You may also like...

Leave a Reply