10 พย.60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินบำรุงนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) จำนวน 10 อัตรา

You may also like...

Leave a Reply