หน้าหลัก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต เผยติดยาบ้าเสี่ยง “ผู้ป่วยทางจิต” สูงกว่าคนทั่วไป 11 เท่า เร่งวิจัย“สติบำบัด”ป้องกันเสพยาซ้ำ พบได้ผลดี กรมสุขภาพจิต เผยภัยจากการเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า ทำให้เด็กวัยรุ่นขาดอาหาร พัฒนาการสมองล่าช้า ติดเชื้อง่าย ส่วนผู้ที่ติดยาอย่างงอมแงมเสี่ยงป่วยทางจิตสูงกว่าคนทั่วไป 11 เท่าตัว ย้ำเตือนคนเสพให้เลิกเสพโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งพัฒนาวิธีการป้องกันผู้ป่วยเสพยาซ้ำหลังบำบัดแล้ว โดยใช้สติ ดูเพิ่มเติม

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม”

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม คลิกเพื่อชมครับ…

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม”

“ภาวะซึมเศร้า” มีวิธีจัดการอย่างไร คลิกเพื่อชมครับ…

 

ข่าวสาร รพ.จิตเวชนครพนมฯ

พันธกิจ

พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้านโรคจิตเวชสารเสพติด ที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิตให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐานในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)